Ilmainen sähköpostilomake++++++++++++KOPIOI KOODI TÄMÄN RIVIN ALTA+++++++++++

<?php

if(isset($_POST['email'])) {

// EDIT THE 2 LINES BELOW AS REQUIRED
$email_to = "saajan.email@jossain.fi";
$email_subject = "Postituslomake";

function died($error) {
// your error code can go here
echo "Pahoittelemme, mutta lomake sisälsi virheitä. ";
echo "Kyseiset virheet esiintyvät alla.<br /><br />";
echo $error."<br /><br />";
echo "Palaa takaisin ja korjaa virheet.<br /><br />";
die();
}

// validation expected data exists
if(!isset($_POST['first_name']) ||
!isset($_POST['last_name']) ||
!isset($_POST['email']) ||
!isset($_POST['telephone']) ||
!isset($_POST['comments'])) {
died('Pahoittelemme, mutta lähettämässäsi lomakkeessa esiintyy ongelma.');
}

$first_name = $_POST['first_name']; // required
$last_name = $_POST['last_name']; // required
$email_from = $_POST['email']; // required
$telephone = $_POST['telephone']; // not required
$comments = $_POST['comments']; // required

$error_message = "";
$email_exp = '/^[A-Za-z0-9._%-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}$/';
if(!preg_match($email_exp,$email_from)) {
$error_message .= 'Kirjoittamasi sähköpostiosoite ei ole aito.<br />';
}
$string_exp = "/^[A-Za-z .'-]+$/";
if(!preg_match($string_exp,$first_name)) {
$error_message .= 'Kirjoittamasi etunimi ei ole aito.<br />';
}
if(!preg_match($string_exp,$last_name)) {
$error_message .= 'Kirjoittamasi sukunimi ei ole aito.<br />';
}
if(strlen($comments) < 2) {
$error_message .= 'Kirjoittamasi viesti ei ole aito.<br />';
}
if(strlen($error_message) > 0) {
died($error_message);
}
$email_message = "Palautelomakkeenne.\n\n";
function clean_string($string) {
$bad = array("content-type","bcc:","to:","cc:","href");
return str_replace($bad,"",$string);
}

$email_message .= "Etunimi: ".clean_string($first_name)."\n";
$email_message .= "Sukunimi: ".clean_string($last_name)."\n";
$email_message .= "Sähköposti: ".clean_string($email_from)."\n";
$email_message .= "Puhelin: ".clean_string($telephone)."\n";
$email_message .= "Viesti: ".clean_string($comments)."\n";

// create email headers
$headers = 'From: '.$email_from."\r\n";
$headers .= 'Reply-To: '.$email_from."\r\n";
$headers="MIME-Version: 1.0"."\n";
$headers.="Content-type: text/plain; charset=UTF-8"."\n";
$headers .='X-Mailer: PHP/' . phpversion();
@mail($email_to, $email_subject, $email_message, $headers);
?>

<!-- VOIT MUOKATA ALLAOLEVIA TIETOJA -->

<center>
Kiitos viestistänne. Vastaamme mahdollisimman pian.<p>

<a href="/">Valmis Oy Etusivu</a>
</center>

<?php
}
?>

++++++++++++KOPIOI KOODI TÄHÄN ASTI, EI ENÄÄ TÄTÄ RIVIÄ+++++++++++

Hae sivuiltamme:

[Etusivu] [Ehdot] [Kilpailu] [Ilmoita] [Palaute]

Päivitetty 24.4.2012 13:47
Copyright www.Valmisoy.fi 2023